Onze missie & visie

Beweeg je leven
11kine en ergo start

Ga samen met ons van start!

Onze praktijk legt de focus op het verbeteren van uw levenskwaliteit. De combinatie van kinesitherapie en ergotherapie zorgt voor de meest persoonlijke en doelgerichte zorg. Maak een afspraak en ga samen met ons van start!

Onze visie wordt opgebouwd uit verschillende kernwaarden. We gebruiken deze waarden als leidraad binnen de werking van onze praktijk. Kom hieronder meer te weten.

Samenwerking

Met u

In de therapie staat u centraal. Samen beslissen we welke weg we opgaan. De snelheid en het tempo van dit proces wordt individueel aangepast. Wij staan klaar om naar u te luisteren en gaan aan de slag met een persoonlijke aanpak.

Met elkaar

We willen elkaar graag verrijken met onze eigen inzichten en kennis. Zo gaan we onze expertise en ervaringen uitwisselen. We houden voldoende overleg om op die manier een zo breed mogelijk aanbod te voorzien.

Met andere disciplines

Om onze therapie te ondersteunen, werken we samen met andere disciplines. Dit vinden we belangrijk om ons niet blind te staren en op die manier worden andere inzichten gegeven. We werken samen met artsen om zo een goede opvolging te garanderen. Verder vinden we het belangrijk om door te verwijzen naar andere paramedici (zoals diëtist, podoloog, logopedist of verpleegkundige) of kinesitherapeuten en ergotherapeuten, die meer expertise hebben bij bepaalde problematieken. Dit om aan uw noden te voldoen. Zo kunt u de start nemen die best bij u past.

Collegialiteit

Een positieve team spirit, daarvoor willen wij gaan! Er kan enkel goed samengewerkt worden, als wij aandacht hebben voor elkaar. We willen een steun zijn voor elkaar en dat komt onze praktijk enkel ten goede. Wij willen iets doen voor elkaar en daarmee ook voor u. Wij willen elkaar bewegen en daarmee ook u. Een goede samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, waarden die we hoog in het vaandel dragen. Het is belangrijk goed samen te werken met ruimte voor ieder persoon.

11Samenwerking tijdens de behandelingen
11totaliteit tijdens de behandelingen

Totaliteit

Sociaal aspect | Naastenbetrokkenheid

Tijdens het therapeutisch proces houden we rekening met u en uw omgeving, uw naasten. Hierbij staan we klaar om ook hen de ondersteuning te bieden die nodig is. Voor vragen en aanvullingen staan we helemaal open. Bij ‘Start’ is iedereen welkom. De samenwerking bestaat dus zeker ook tussen u en uw omgeving en dat willen we benadrukken. Alle neuzen in de juiste richting bewegen, dat proberen wij.

Biologisch aspect | Lichaam

We kijken verder dan onze neus lang is, verder dan de pure klacht. We willen de oorzaak aanpakken en niet enkel de symptomen. Enkel op die manier kunt u uw leven kwalitatief verderzetten. Door middel van een uitgebreide bevraging en grondig onderzoek kunnen we een beeld vormen van de totale situatie.

Psychologisch aspect | Mentaal welzijn

Wat heeft allemaal invloed op uw klachten? Zijn er andere factoren die uw klachten verergeren of juist verbeteren? Daar wordt de focus nog niet genoeg op gelegd. Wij willen luisteren naar uw verhaal en nemen daar zeker de tijd voor. Zo willen we bepalen welke rol die factoren mogelijks spelen.

Dynamiek | Integratie

We willen u in uw geheel bekijken. De drie vorige aspecten werken dynamisch op en met elkaar. Het is een dynamische wisselwerking die op uw leven een grote invloed heeft. Het ene kan niet zonder het andere en dat is bij iedereen zo. Na die integratie kunnen we een realistisch beeld vormen en kunnen we vooruit. We proberen tegenval om te buigen en te bewegen naar een ‘beter leven’. Een stapje achteruit mag, om alles beter te overzien, stilstaan mag, in functie van vooruitgang.

"Een positieve team spirit, daarvoor willen wij gaan!"

Aandacht voor kwaliteit

Professionaliteit | Vakbekwaamheid

We doen niets zomaar. We werken aan de hand van richtlijnen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie. Daarom scholen we ons regelmatig bij. We stellen samen doelen op, deze evolueren mee met uw herstelproces.

Vooruitstrevendheid

We gaan op zoek naar nieuwe manieren en methodes. Op die manier bouwen we verder op wetenschappelijke evidentie en werken we up-to-date, evidence based practice/medicine. Niet enkel hebben we weet van die evidentie, maar we gaan er mee aan de slag.

Kwalitatieve communicatie

We communiceren transparant en open naar u. Bij het intakegesprek wordt besproken via welke weg u het liefst communiceert. Zo kunnen we garanderen dat er altijd wederzijds kan worden gecommuniceerd. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uw toestemming wordt telkens gevraagd bij alle gegevens die worden verzameld. 

Kwalitatieve omgeving | praktijk | materiaal

Onze praktijk heeft een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid. Alles werd zo veel als mogelijk rolstoelvriendelijk ingericht. Door tijdens de sessies ook naar buiten en naar uw omgeving te gaan zorgen we ervoor dat we u realistisch kunnen bijstaan. Daarnaast werken we met kwalitatief hoogstaand, veilig en duurzaam materiaal.

Duurzaamheid

Voor ons is het behoud van de kwaliteit tijdens en na de behandeling van groot belang. Inzetten op nazorg is erg belangrijk zodat u de aangeleerde vaardigheden, nieuwe toepassingen en aangepast functioneren blijft behouden. Op het einde van de therapiesessies focussen we op een evaluatie zodat we zeker zijn dat alle doelstellingen zo goed mogelijk bereikt zijn.

11Aandacht voor kwaliteit tijdens de behandeling
11Wederzijds respect tijdens de behandelingen

Respect

Respect voor elkaar

Dit start met een goede verstandhouding en open samenwerking tussen zowel therapeut als patiënt. We zetten ons in om u zo goed mogelijk bij te staan in uw behandelproces, maar dit is geen eenzijdig verhaal. Therapietrouwheid en wederzijdse communicatie vinden we erg belangrijk. Het opbouwen van een goede verstandhouding begint bij het tijd maken voor u. Indien onze aanpak beter bijgestuurd kan worden, op een andere manier dan door ons aangeboden wordt, laat ons dat zeker weten. Deze duidelijke communicatie zorgt voor een betere therapie. U bent zelf het belangrijkste onderdeel dat ervoor zorgt dat uw eigen proces slaagt.

Respect voor uw verhaal

We nemen tijd om te luisteren. Pas als we weten wat u ons wil vertellen, kunnen we een goede start nemen. Op die manier kunnen we onze aanpak beter sturen. Zo wordt het tempo aangepast en wordt er rekening gehouden met uw persoonlijke wensen.

Eerlijkheid & vertrouwen

Op eerlijke mensen kun je bouwen. Zo werken we samen toe naar het beste eindresultaat. Wederzijds vertrouwen is nodig om een proces goed te laten evolueren. Zonder eerlijkheid en vertrouwen is het heel moeilijk een duurzaam resultaat te bereiken.

Tevredenheid

Mening waarderen

We waarderen uw mening enorm. Dankzij uw feedback hebben we de mogelijkheid om verder te bouwen aan onze praktijk. We kijken uit naar uw constructief antwoord.

Evaluatie

We zullen u naar uw mening vragen tijdens of na de therapie, omdat het belangrijk is om ons kennen en kunnen te evalueren. Na de evaluatie kunnen we verder gaan om onze zwaktes te minimaliseren en onze sterktes te stimuleren.

Flexibiliteit

U kan bij ons terecht en we proberen uw verwachtingen zo veel mogelijk in te vullen. We willen er alles aan doen om tevreden patiënten te maken en behouden. We stellen ons flexibel op, letterlijk en figuurlijk. We verwachten van u een soepele ingesteldheid en zo buigen we ons over uw verhaal.

Warme zorg

Een plaats zijn waarbij u zich comfortabel voelt, daar streven we naar. In onze warme praktijk voelt iedereen zich welkom.

11kine en ergo start

Samen met ons van start? Maak een afspraak!