Ergotherapie

Beweeg je leven
11kine en ergo start

Soms gaan dagelijkse activiteiten niet meer vanzelf. Onder andere koffie zetten, jezelf aankleden, een wandeling maken of de afwas doen, gaan gepaard met pijn en hinder. Dit alles kan veroorzaakt worden door een operatie, ziekte, een fysieke of mentale beperking of door ouder worden. Ergotherapie biedt ondersteuning aan om handelingen te verbeteren of op een andere manier uit te voeren. Zo zorgen we er samen voor dat u uw leven terug in handen kan nemen.

In de ergotherapiesessies wordt er eerst geluisterd naar uw noden en wensen. Op basis daarvan stellen we samen doelen op. Hierna gaan we samen aan de slag met oefeningen en advies. Doorheen de sessies wordt er zoveel mogelijk op maat gewerkt en zo nodig bijgestuurd. De behandeling kan zowel in de praktijkruimte als bij u thuis plaats vinden.

Hieronder vindt u de specifieke therapieën die in deze praktijk worden aangeboden. Klik gerust verder voor meer informatie:

  • Patiëntenvoorlichting
  • Voortgezette ergotherapeutische revalidatie
  • Valpreventie
  • Advies hulpmiddelen en woningaanpassing
  • Plannen en organiseren
  • Testing
  • Ondersteuning mantelzorg

Bij patiëntenvoorlichting ofwel psycho-educatie luistert de ergotherapeut naar vragen van u en uw omgeving en probeert hier zo gericht mogelijk op te antwoorden. Zo helpt ze je beter te begrijpen wat uw klachten inhouden, wat de oorzaak is en hoe om te gaan met de gevolgen waarmee u mee te maken krijgt. Daarnaast wordt er advies gegeven in de vorm van concrete en duurzame tips om in de toekomst met andere, nieuwe gevolgen om te gaan. Bovendien wordt er geduid welke meerwaarde ergotherapie u kan bieden tijdens uw herstelproces.

Na een opname in het ziekenhuis kan uw leven behoorlijk veranderen. Sommige activiteiten en taken die vanzelfsprekend waren, lukken minder goed. Tijdens een revalidatie in een ziekenhuis is er reeds contact met een ergotherapeut. Op basis van de reeds aangeleerde vaardigheden bouwen we verder aan uw autonomie in uw eigen omgeving. Hierbij staat het trainen van uw zelfredzaamheid centraal. Dit houdt verschillende trainingen in zoals het oefenen van zelfzorg, koken, het verplaatsen binnen en

buitenshuis, verschillende huishoudelijke taken, etc. Het doel hierbij is om op een al dan niet aangepast manier terug zelfstandig te kunnen wonen, werken en ontspannen.

Valpartijen gaan bijna altijd gepaard met kwetsuren en pijn. Daarom is het belangrijk om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Het risico op vallen stijgt wanneer men ouder wordt, waardoor het belangrijk is om deze doelgroep ook attent te maken op de risico’s van vallen. Dit kan namelijk een grote impact hebben op je lichaam en je mentale welzijn. Binnen de sessies rond valpreventie komen diverse adviessessies aanbod zoals persoonlijke risicofactoren in kaart brengen, woninganalyse op valrisico’s, oefeningen om evenwicht en kracht te verbeteren,… Actief ouder worden zonder vallen is waar we samen zullen aan werken.

Hulpmiddelen kunnen een antwoord bieden op een hulpvraag in uw dagelijkse leven. Er zijn bestaan hulpmiddelen van alles soorten en maten. Ze kunnen u ondersteunen bij mobiliteitsproblemen, hulp bij het huishouden, hulp bij het eten, … Het is hierbij belangrijk om het juiste hulpmiddel op de juiste manier aan te wenden, anders verliest het zijn functie. Tijdens deze sessies wordt er gekeken naar uw noden en wensen, waaraan het juiste hulpmiddel wordt gekoppeld. Het gebruik ervan wordt aangeleerd en uitgeprobeerd in uw eigen omgeving. Op die manier kan het hulpmiddel de steun bieden waarvoor het werd ontwikkeld.

In het dagelijkse leven staat de tijd nooit stil. Een goede planning en organisatie is erg belangrijk om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Soms duiken er nog extra obstakels op waardoor plannen en organiseren minder of niet meer mogelijk is. Hierdoor kan er veel veranderen in uw dagelijkse routine. Tijdens deze therapiesessies wordt er gefocust op nieuwe manieren en strategieën om uw tijd zo efficiënt mogelijk te beheren. Het doel hierbij is om ondanks een beperking of moeilijk moment toch de mogelijkheid te vinden om de draad van uw leven terug op te pikken.

Om een goede behandeling aan te bieden moeten we eerst zicht hebben op welke problemen u ervaart. Dit kan door middel van verschillende testen, want meten is weten. Testen kan door middel van vragenlijsten, observaties, vraaggesprek,… Individueel wordt er gekeken wat precies moet gebeuren en welke test hierbij het beste past. Op basis van deze testen stellen we samen met u doelen op en een richting waarin we verder willen werken. Zo starten we de behandeling doelgericht en met een basis van alle relevante gegevens.

ergo test

Een mantelzorger staat in voor de zorg en ondersteuning van een naaste. Dit is een buitengewone taak waar veel bij komt kijken. Als mantelzorger is het belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat. Soms heb je nood aan iemand die luistert en ondersteuning en advies kan bieden. Het is belangrijk om als zorgende rekening te houden met eigen mogelijkheden en grenzen. Samen kunnen we de moeilijkheden bespreekbaar maken en zo werken we toe naar haalbare oplossingen. Deze steun is vaak noodzakelijk om de mantelzorg te kunnen volhouden.

Samen met ons van start? Maak een afspraak!